To the main content

0

CÁ TÍNH

Bộ sưu tập màu sắc 2019

JOTUN 1024 TIMELESS

JOTUN 10678 SPACE

JOTUN 12075 Soothing Beige

JOTUN 12076 Modern Beige

JOTUN 1622 Edelweiss

JOTUN 12077 Sheer Grey

JOTUN 12078 Comfort Grey

JOTUN 0394 SOFT GREY

JOTUN 7626 Airy Green

JOTUN 7627 Refresh

JOTUN 7628 Treasure

JOTUN 7629 Antique Green

JOTUN 12079 Gleam

JOTUN 12080 Soft Radiance

JOTUN 12081 Silky Yellow

JOTUN 12082 Refined Yellow

JOTUN 2024 Senses

JOTUN 20120 Organic Red

JOTUN 3377 Slate Lavender

JOTUN 12074 Peachy

JOTUN 20118 Amber Red

JOTUN 7613 Northern Mystic

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm cho màu sắc trên màn hình gần giống với màu thực tế, xin lưu ý rằng màu sắc sẽ khác nhau tùy thuộc vào cài đặt màn hình và độ phân giải của bạn.